1. Pirkėjas per keturiolika kalendorinių dienų turi teisę grąžinti kokybiškas prekes, nenurodydamas grąžinimo priežasties. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie kokybiškų prekių grąžinimą turi būti pateiktas elektroninio pašto adresu: info@manctor.lt

2. Pirkėjas gali pasinaudoti kokybiškų prekių grąžinimo teise, tik tuo atveju jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

2.1. Prekė nepanaudota, nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

2.2. Prekė turi būti įpakuota originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė turi būti nepažeista, joje turi būti instrukcija ir garantinis talonas, jei jie buvo pristatyti su preke);

2.3. jei prekė nesukomplektuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės;

4. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių transportavimo išlaidas padengia Pirkėjas.

5. Pardavėjas, gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos būklę, per 3-5 d. d. grąžina Pirkėjui pinigus sumokėtus už prekę.

NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖS GRĄŽINIMO SĄLYGOS

1. Manctor.lt vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, prašo pirkėjų gavusių netinkamos kokybės prekes pateikti raštišką pranešimą apie nekokybiškų prekių grąžinimą ir prekės nuotraukas el. paštu info@manctor.lt

2. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.